مطالب حقوقی

محاسبه دیه سال ۹۸

نوشته شده در

محاسبه دیه و ارش ، محاسبه مبلغ دیه و ارش تصادف ، ضرب و جرح ، حوادث ناشی از کار ، قصور پزشکی ، محاسبه مبلغ دیه و ارش جراحت ها ، آسیب ها و شگستگی ها در سال ۱۳۹۸ بر اساس نظرات پزشکی قانونی و یا رأی دادگاه ، مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ در […]

مطالب حقوقی

بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانواده

نوشته شده در

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.  طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانوادهماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده […]

مطالب حقوقی

بررسی مفهوم وکالت

نوشته شده در

وكالت در لغت به معنای واگذار كردن یا تفویض كردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وكالت یكی از عقود بسیار رایج می‌باشد، كه امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانك‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وكالت عقد است […]