بسمه تعالی

اطلاعات و سوابق فردی،تحصیلی،آموزشی، پژوهشی، اجرايي و فرهنگی

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: محسن امامی قشلاق

نام پدر: حسین

محل تولد: ارومیه

تاريخ تولد: 20/06/1363

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

گرایش

سال اخذ و درجه دفاع

نام موسسه

دکتری دوم

حقوق

حقوق عمومی

1397 با درجه دفاع عالي

دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقیقات تهران

دکتری اول

حقوق

فقه و حقوق خصوصی

1396 با درجه دفاع عالي

دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد

حقوق

حقوق عمومی

1387 با درجه دفاع عالي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

کارشناسی

حقوق

قضايي

1385

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارومیه

 

فعالیتهای آموزشی

الف: تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

ردیف

نام دروس

مقطع تحصیلی

دانشگاه

1

حقوق اداري ايران

كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

2

حقوق كار

كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

3

حقوق اساسی/حقوق اداری

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

4

حقوق کار/حقوق تامین اجتماعی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

5

قراردادهای اداری/حقوق مدنی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

6

حقوق شهری و روستایی(قانون شوراها و شهرداري ها)

کارشناسی

دانشگاه جامع علمي كاربردي

7

انتخابات و نظام های انتخاباتی

کارشناسی

دانشگاه جامع علمي كاربردي

8

حقوق بازرگاني و تعاوني

كارشناسي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

9

حقوق مدني5 (خانواده)

كارشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ارومیه

10

آئين دادرسي مدني

كارشناسي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

11

مباني حقوق عمومي

كارشناسي ارشد

دانشگاه غير انتفاعي آذرآبادگان

12

حقوق اداري تطبيقي

كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد/ دانشگاه آذرآبادگان

ب: تدریس درکارگاههای آموزشی

ردیف

عنوان دوره

ارگانهای زیربط

تعداد دوره

1

ساختار دولت و حکومت

وزارت نیرو

1

2

ساختار دولت و قوانین و مقررات استخدامی

اداره تعاون

1

3

آشنايي با مباني نظام 

اداره بيمه سلامت

1

4

تخلفات اداري

اداره بهزيستي

1

5

قوانين و مقررات استخدامي

اداره بهزيستي

1

سوابق پژوهشی

الف:مقالات و مطالعات علمی پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

                      عنوان مجله

انتشار

نویسندگان

1

نگاهی بر عدم تمرکز اداری در ایران با رویکرد شوراها

مجله تحقیقات حقوقی تهران مرکز

(با درجه  علمی و پژوهشی)

سال88

محسن امامی

2

واكاوي تاثير اراده در تكوين ايقاعات

پژوهشنامه حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال96

محسن امامي/ ابوالحسن مجتهد سليماني

3

حق بر محيط زيست سالم  در پرتو اصول فقهي و اخلاقي

مجله پژوهشهاي اخلاقي (مستخرج از رساله دكتري)

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال97

محسن امامي/ محسن محبي /سيد محمد هاشمي / ولي رستمي

4

واكاوي مبناي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات زيست محيطي با رويكرد فلسفي حمايت از محيط زيست

مجله معرفت فلسفي مركز آموزشي و پژوهشي امام خميني(مستخرج از رساله دكتري)

(با درجه علمي و پژوهشي)

سال97

محسن امامي/ محسن محبي /سيد محمد هاشمي / ولي رستمي

5

An Analysis of the Relationship between Law and Justice with a Focus on Islamic Laws

Research Journals Pinnacle

 (با درجه ISC)

سال2013

محسن امامی/غفور خوئيني

6

A Reflection on the Nature and Method of Concluding Electronic

Contracts

Research Journals Pinnacle

 (با درجه ISI)

سال2013

محسن امامی/محمد روشن

7

Zemane Darak in Iranian and English law and Convention for International Sales of goods

National Park_Forchungin Der  Schweiz

 (با درجه ISI)

سال2013

محسن امامی/امير غزنوي

8

General Description of Damage of Not Following the 1980 Convention of Vienna and Iranian Law

International Journal Of Review in Life Sciences

 (با درجه ISI)

سال2013

محسن امامی/محمد روشن

9

Basis of civil liability of employer based on civil liability law

Social Issues & Humanities

(با درجه ISC)

سال2013

محسن امامی/غفور خوئيني

10

Pre-Contract Negotiation and Its Resulted Responsibilities with a Comparative Study of Law in Iran and UK

International Journal Of Review in Life Sciences

(با درجه ISI)

سال2014

محسن امامی/يوسف مولايي

11

Investigating the legal status of illegal immigrants from the perspective of human rights

DAV International journal of science

(با درجه ISI)

سال2014

محسن امامي/شبنم بدر گرمي

12

Consideration of Joint Comprehensive Plan Action’s Nature  (Barjaam) at International & Interior Legal System

DAV International journal of science

(با درجه ISI)

سال2015

محسن امامي / خيراله پروين

13

Looking at Creative intention in unilateral legal acts by deciding the separation of intention & consent

Tribuna iuridica /juridical tribune

)با درجه ISI)

سال2016

محسن امامي/ ابوالحسن مجتهد سليماني

14

معرفی تجارت الکترونیک و اهم مدلهای آن

 

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(با درجه ISC)

سال1394

محسن امامي / الهام حنيفي

15

معرفی مزایا و معایب بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیکی

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران(با درجه ISC)

سال1394

محسن امامي / الهام حنيفي

16

مفهوم شناسی حقوق شهروندی درنظام بین اللملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همايش سراسري تبيين حققو شهروندي(با درجه ISC)

سال1394

محسن امامي

17

بررسی آرای فقهای امامیه در مورد تجارت الکترونیکی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد(با درجه ISC)

سال1395

محسن امامي / الهام حنيفي

18

بررسی رأی فقهای امامیه در مورد بازاریابی      شبکه ای سالم

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد(با درجه ISC)

سال1395

محسن امامي / الهام حنيفي

19

نقش دولت و سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی(با درجه ISC)

1396

محسن امامي / صابر نجاري

20

تحليل مفهوم برائت و رضايت وتأثير آن بر مسئوليت پزشك در قراردادهای درمان با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي1392

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی(با درجه ISC)

1396

محسن امامي / صابر نجاري

21

تحلیل کاربردی قاعده فقهی اضطرار در مسأله جواز سقط جنین

مجله قرآن و طب

(با درجه علمي پژوهشي وزارتين)

1397

محسن امامي و سايرين

22

بررسی وظایف و اختیارات استانداران،فرمانداران و بخشداران در نظام جمهوری اسلامی ایران

پايان نامه كارشناسي ارشد

1387

محسن امامی

23

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی ازمذاکرات پیش قراردادی درحقوق ایران وحقوق کامن لا

طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سال1392

محسن امامی/يوسف مولايي

24

بررسی تحلیلی مراجع قانونگذاری در ایران با رویکرد خلاءها و ابهامات موجود

مكتوب

محسن امامی

25

مطالعه و بررسی طرح های جامع توسعه استانها با توجه به پتانسیل های موجود

مكتوب

محسن امامی

26

مطالعه و بررسی راهکارهای ایجاد تحول در سیستم مدیریتی استانها و شاخص های مدیریتی در راستای شایسته سالاری اداری

مكتوب

محسن امامی

 

 

 

 

 

 

ب) تالیف کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

چاپ

1

درسنامه حقوق اساسی

محسن امامی قشلاق

انتشارات میزان

2

درسنامه حقوق اداری

محسن امامی قشلاق

انتشارات میزان

 

ج) استاد داور یا راهنمای پایان نامه هاي كارشناسي ارشد

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال دفاع

1

بررسي قوانين و مقررات حاكم بر ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی

آقای ابوالفضل ارشادری کندری

1393/ استاد راهنما

2

مطالعه تطبیقی جرائم اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

آقای علی رضا توکلی

1393/ استاد راهنما

3

بررسی وضعیت حقوقی مهاجران غیر قانونی از منظر حقوق بشر

خانم قمر بدر گرمی

1394/ استاد راهنما

4

بررسی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی جدید

آقاي رحیم احمدی

1394 / استاد راهنما

5

بررسی حقوقی بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیکی در حقوق ایران با تأملی در فقه امامیه

خانم الهام حنیفی

1394 / استاد راهنما

6

مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

خانم سهيلا محسني نيا

1394 / استاد راهنما

7

بررسي تحليل قاچاق كالا با رويكرد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392

آقاي جواد شيخلو

1395 / استاد راهنما

8

نقش سازمان ثبت احوال کشور در پیشگیری از جرایم مربوط به اسناد هویتی

آقاي علي ماهوتي

1395 / استاد راهنما

9

نقش سازمان ملل متحد در شناسایی اعتقاد حقوقی دولتها

آقاي سيد كمال محمدي

1395 / استاد راهنما

10

نقش دیوان کیفری بین المللی در تحقق اهداف حقوق بشر

آقاي اصغر نوعي قوشچي

1395 / استاد راهنما

11

حمایت از شرکتهای چندملیتی در قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران

خانم كبري جوادي

1395 / استاد راهنما

12

بررسی زوایای  حقوقی برنامه اقدام مشترک کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران برجام از منظر حقوق معاهدات بین الملل

آقاي اسلام الستي

1395 / استاد راهنما

13

نگرش بر قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

آقاي عزيز عيسي زاده

1395 / استاد راهنما

14

پیشگیری وضعی از جرایم پزشکی

آقاي هادي شايگان

1395 / استاد راهنما

15

بررسی نحلیلی عقد بیمه دریایی و آثار آن در حقوق ایران و انگستان

آقاي توحيد دلنواز

1395 / استاد راهنما

16

شرایط واثارقراردادهای واقع شده توسط نماینده درحقوق ایران وانکلستان

آقاي علي اسكندري

1395 / استاد راهنما

17

مصادیق تهدید امنیت و منافع ملی در فضای سایبری

خانم آرزو اكبر پور

1396 / استاد راهنما

18

بررسی وظایف قضات اجرای احکام کیفری در ایران با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

خانم ليلا آقازاده

1396 / استاد راهنما

19

بررسی نحوه حمایت از طرح های صنعتی و مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران

خانم پرستو جعفر مكاري

1396 / استاد راهنما

20

بررسی تطبیقی موجبات و آثار طلاق در حقوقی ایران و ترکیه

آقاي عليرضا صفري

1396 / استاد راهنما

21

تاملی بر رابطه منطقی حقوق شهروندی و عدالت توزیعی

خانم مژگان رضازاده

1396 / استاد راهنما

22

بررسی ارتباط مبنایی حقوق خصوصی با حقوق شهروندی

خانم رويا ماكويي

1396 / استاد راهنما

23

بررسي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات ناشي از عوامل زيست محيطي درياچه اورميه

خانم سودا اسماعيل زاده

1396 / استاد راهنما

24

تبيين نقش اراده در ايقاعات و آثار آن در نظام حقوقي ايران

خانم پرستو یوسفی

1397 / استاد راهنما

25

نقش قوه مجريه در تامين حقوق اجتماعي افراد در نظام جمهوري اسلامي ايران در پرتو اصول قانون اساسي

خانم خدیجه ارجمند

1397 / استاد راهنما

26

بررسي قابليت طرح دعاوي زيست محيطي عليه دولت در نظام حقوقي ايران با تأكيد بر مسئوليت مدني دولت

خانم نعیمه نوری پورشندی

1397 / استاد راهنما

27

جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی

خانم زهرا کرم زاده

1397 / استاد راهنما

28

برسی مبانی دولت الکترونیک در نظام اداری ایران

آقاي سعید قرابت تبت

1397 / استاد راهنما

29

بررسی عدالت سیاسی جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأملی بر قواعد فقهی و حقوقی

خانم حمیرا رستمیان

1397 / استاد راهنما

30

چالش هاي حقوقي نظام مالياتي ايران با رويكرد تطبيقي با كشور تركيه

خانم پریسا فاطمی حیدراباد

1397 / استاد راهنما

31

باید ها و نباید های پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران

خانم اسما رضایی

1397 / استاد راهنما

32

بررسی ماهیت و آثار حقوقی تعهدات و شروط ضمنی در عقد نکاح

خانم شعله پاک الیاس آباد

1397 / استاد راهنما

33

تحولات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع.

خانم فرزانه خانبابایی

1397 / استاد راهنما

34

نظام حقوقی حاکم بر سازمان های اداری در حقوق اداری ایران

خانم سارینا جمیلی کهنه شهری

1397 / استاد راهنما

35

حمایت های حقوقی وقضایی از معلولان درحقوق ایران وحقوق افراد       دارای معلولیت

خانم منيره زارع

1398/ استاد راهنما

36

بررسی منابع مالی حکومت اسلامی از منظر حقوق عمومی

محمد عبدل زاده

1398/ استاد راهنما

37

تخلفات قراردادی در مناقصات دولتی

روح الله عاشری قره باغ

1398/ استاد راهنما

38

دولت و مشارکت پذیری مردم در مسائل سیاسی

حبیب بیگی

1398/ استاد راهنما

39

چالش های حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از منظر حقوق عمومی

مریم حسین دوستی

1398/ استاد راهنما

40

استاد داوري چندين پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اروميه

از سال 1393

41

استاد راهنمايي وداوري چندين پايان نامه دردانشگاه غيرانتفاعي آذرآبادگان

42

  استاد راهنمايي و مشاوري و داوري چندين پايان نامه ديگر در دانشگاههاي تهران

فعالیتها و مسئولیت های اداری ، اجرائی و آموزشي

ردیف

عنوان

مدت فعالیت

1

عضو هيأت علمي دانشگاه

از سال1389 تا كنون

2

وکیل پایه یک دادگستری

از سال1389 تا كنون

3

كانديداي تأييد صلاحيت شده دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با كد نامزدي 1246

انتخابات اسفند94

4

مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارومیه

سال 1391

5

وکیل و مشاور حقوقی مجموعه گروه پارسیان

از سال 1389 لغایت 1391

6

کارمند سابق تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی

سال 1388

سوابق فرهنگی

ردیف

عنوان

مدت فعالیت

1

دبیر شورای راهبردی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سال 1390

2

عضو هیات امنای مسجد صاحب الزان حصار حاجیلار

از سال 1390 تا كنون