مطالب حقوقی

شرایط دریافت بیمه بیکاری

نوشته شده در

شرایط دریافت بیمه بیکاری
در صورتی که کارگر توسط کارفرما اخراج شود یا قرارداد فیمابین آنها به پایان برسد یعنی بیکاری بوجود آمده برای کارگر غیر ارادی از طرف کارفرما باشد؛ با داشتن شرایطی می تواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.در مطلب پیشرو تلاش می شود شرایط استفاده از بیمه بیکاری برای کارگر به طور کامل ارئه گردد.

شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری
1- داشتنحق بیمه به مدت 365 روز متوالی (حتی یک روز هم وقفه نداشته باشد).

2- قرارداد یک سال آخر

3- نامه عدم نیاز با توجه به پایان قرارداد باید توسط کارفرما صادر شود.

4- مراجعه کارگر به سامانه مربوطه 30 روز از آخرین روز قرارداد یا آخرین روز کاری کارگر و با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا 3 ماه از آخرین روز قرارداد.

♦ ورود به سامانه جامع روابط کار و از پنجره خدمات درخواست بیمه بیکاری را انتخاب کرده و مدارک را بارگذاری نماید.

نکات مهم استفاده از بیمه بیکاری
♦ چنانچه از مدت قرارداد کارگر باقی مانده باشد و کارفرما اقدام به اخراج کارگر (به صورت غیر قانونی) نماید کارگر می بایست در وهله اول شکایت بازگشت به کار مطرح نماید.چنانچه بازگشت به کار به ره دلیلی میسر نشد کارگر می تواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.

♦ یادآوری این نکته ضروری است که چنانچه کارگر در حال دریافت بیمه بیکاری باشد و همزمان جزء هیأت مدیره با بعنوان مدیر عامل در شرکتی مشغول به کار گردد یا جواز کسب یا هر نوع مجوز اقتصادی دریافت نماید به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی لینک تمام این سازمان ها را در اختیار داشته و استعلام می نماید در صورت مثبت بودن جواب استعلام، بیمه بیکاری کارگر قطع شده و کارگر محکوم به پرداخت تمام مبلغ دریافتی به همراه جریمه آن خواهد بود و در صورتی که کارگر از این حکم تمکین ننماید کلیه خدمات تامین اجتماعی برای کارگر قطع خواهد شد.

♦ در آخرین دادنامه دیوان عدالت اداری با شماره 749 مورخ 1401/04/21 به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن بخشنامه ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما ابطال گردید در حالیکه چند ماه از تاریخ این مصوبه می گذرد همچنان تامین اجتماعی در اجرای این مصوبه تعلل نشان می دهد.

♦ مبلغ بیمه بیکاری، میانگین پرداختی به بیمه در یک سال آخر است که 55 درصد از این مبلغ به کارگر پرداخت خواهد شد و در صورت داشتن فرزند به ازاء هر فرزند 10 درصد اضافه خواهد شد و نباید از 80 درصد بالاتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *